CE  BELGESİ
 
CE işareti, Avrupa Birliği’nin oluşturmuş olduğu teknik mevzuatlar uyumu çerçevesinde, ürünlerin dolaşımıyla ilgili tam man asıyla bir özgürlük getirilmesi amacıyla ürünlerin teknik özelliklerinin ve mevzuatlarının  daha basit ve genel hale getirilmesi için 1985 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkan ürün uygunluk işaretidir.

’’CE’’ Markası adını Fransızca ‘’Avrupa’ya Uygunluk’’ anlamına gelen ‘’Conformité Européene’’ kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarından ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası(işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kaliete sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti(belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti almış olan ürünler için, AB tarafından yayınlanmış  ürünle ilgili olan direktife uygun  diyebilmek mümkündür. İlgili direktifler kapsamında ürüne alanında akredite 3. Taraf bir laboratuvar tarafından test hizmeti verilmiş olmalıdır. Bu test hizmeti neticesinden hazırlanacak olan teknik dosya ile firma ürünü için CE belgesi sahibi olur.
 
PTC Ürün Test ve Belegelen dirme olarak CE Belgesi  Hizmeti konusunda alanında tecrübeli uzman personelimiz eşliğinde ürününüze uygun direktif bulunup, ilgili direktif kapsamında test işlemleri en hızlı ve en doğru şekilde yapıldıktan sonra CE belgeniz hazırlanmaktadır.
 
CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları
 
·       CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
·       Sanayiciler, ulusal ve ulusalararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine ‘’CE’’ işareti koymak mecburiyetindedirler,
·       CE İşareti, ürünün AB Teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
·       CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
·       CE İşaretini, yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.
 
CE Belgelendirme Kapsamı / CE İşareti Direktifleri (Yönetmelik Mevzuatları)
 
1.     Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
2.     Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/ECC ve Değişiklikleri (Endüstriyel Mutfak İçin)
3.     Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT
4.     Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC- 89/66/AT
5.     Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT
6.     Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/ECC -93/42/AT
7.     ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
8.     Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Termninal Cihazları Direktifi 99/5/EC-99/5/AT
9.     Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
10. Makine ve Alet Testleri (LVD,EMC VB.)(Endüstriyel Mutfak için)
11. Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
12. Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktifi (2000/55/AT)
13. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
14. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
15. Ölçü Aletleri Yönetmeliği
16. İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
17. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
18. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
19. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
20. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
21. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
22. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
23. Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
24. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
25. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
26. Gezi Tekneleri Yönetmeliği
27. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

28. Gemi Teçhizat Yönetmeliği


Ezhar Kurumsal olarak,
 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’de alçak gerilim elektrikli ekipmanları için zorunlu tutulan G-Mark uygunluk belgenizi almanızda sizlerle yardımcı olmak isteriz.
 
1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm alçak gerilimle çalışan elektrikli aletlerin pazara girişi için G-Mark uygunluk belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.
 
G-Mark Uygunluk Belgesi Zorunlu olan ürünler:
 
Elektrik fanları
Buzdolabı ve Derin Dondurucular
Çamaşır makinası ve Kurutma Makinaları
Mikserler, Meyve sıkacakları, Mutfak Robotları
Tost Makineleri
Saç kurutma cihazları, Fön Makinası ve aparatları
Elektrikli ısıtıcılar ve aparatları
Mikrodalga fırınlar
Ocaklar, Elektrikli Izgaralar ve Fırınlar
Su ısıtıcıları
Ütüler
Klimalar
Prizler ve fişler
 
G-Mark uygunluk belgesi için gereken evraklar ise;
-CB Test raporu ve sertifikası
-EMC Test Raporu
-Artwork (Etiket çalışması hem kutu hem ürün üzerinde)
-Elektrik Diyagramı
-Patlatılmış Resim
-Kullanma Kılavuzu
-Komponent Listesi
-Risk Analizi Dokümanı