ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerden birisidir. Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari yatırım ve fırsatların dönüşünü maksimum olarak alabilmek, ticari kayıpları en aza indirebilmek ve ticari olarak sürekliliği sağlamak adına geniş tehlike ve tehdit alanlarından koruyan en önemli sistemdir.

Bilgi kağıt üzerine basılmış, yazılmış, elektronik ortamda saklanmış, elektronik imzalı ya da posta yolu ile gönderilen, ikili ilişkilerde sözlü olarak ifade edilebilmiş her şeydir. Bilgi hangi formda olursa olsun mutlaka uygun şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için gizliliğin, bütünlüğün ve erişilebilirliğin yeterli düzeyde sağlanabilmesi gerekmektedir.

 

EN ISO 27001 Avantajları Nelerdir ?

  • Riskleri minimize eder

  • İş sürekliliği sağlar/li>

  • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar

  • Kurumsal saygınlık kazandırır

  • Rekabet avantajı sağlar

  • Bilginin nasıl korunacağını aktarır

Yasal zorunluluk kriterlerini sağlamış olur.