top of page
Geçici Tartışma

EĞİTİM HİZMETLERİ

ISO, SA, OHSAS ve Muhasebe, İlk Yardım vb. eğitimlerini vermekteyiz. 

ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Semineri

Kalite sistem belgelendirme günümüz ticari şartlarında ayrıca aranan bir dokümandır. Günümüzde farklı ülkeler/standartlar/şartnameler/ihaleler teknik engel olarak ISO 9001 belge şartı aramaktadırlar.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetini son derece önemseyen firmalar ISO 10002 sistemini firmalarında kendileri veya danışmanlık firmaları aracılığı ile kurdurarak ve sertifikasyon kuruluşunun yaptığı denetim sonucunda uygunsuzluk yok ise ISO 10002 Belgesi almaya hak kazanırlar. 

ISO/TS 16949: 2009 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan ISO/TS 16949; otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır.

ISO 9001:2015 KYS Bilgilendirme Eğitimi

ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Sistemi

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bir yönetim sistemini uyguladıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını göstermiş olurlar.

OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin OHSAS 18001:2007 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi

Etkin bir çevre yönetimi bir organizasyonun çevresel planlamasına, kontrolüne, ölçümlenmesine ve iyileştirilmesine sistematik bir yaklaşımı simgelemektedir.

ISO 13485:2016 Medikal Cihazları Kalite Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetini son derece önemseyen firmalar ISO 10002 sistemini firmalarında kendileri veya danışmanlık firmaları aracılığı ile kurdurarak ve sertifikasyon kuruluşunun yaptığı denetim sonucunda uygunsuzluk yok ise ISO 10002 Belgesi almaya hak kazanırlar. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerden birisidir. Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari yatırım ve fırsatların dönüşünü maksimum olarak alabilmek, ticari kayıpları en aza indirebilmek ve ticari olarak sürekliliği sağlamak adına geniş tehlike ve tehdit alanlarından koruyan en önemli sistemdir.

ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Otomotiv endüstrisi tedarikçileri yönetim sistemi olan ISO/TS 16949; otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı bir standarttır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Yönetim Sistemi

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arasında yer alır. SA 8000, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği, gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerinin girişi gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir. Bu yüzden gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir.

Yönetim Sistemleri ve Kalite Eğitimi​

İlk Yardım Eğitimi

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Baş Denetçilik Eğitimleri

Yangın ve Deprem Eğitimi

Muhasebe ve Finans Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi

Ar-Ge Eğitimi

5 S Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimi

bottom of page