top of page
çalışma

EZHAR KURUMSAL Kalite Mühendislik ve Belgelendirme Sanayi Ticaret Limited Şirketi;
Muayene, gözetim faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17020 Standardında belirtilen "A Tipi Muayene Kuruluşu" ilkelerine bağlı kalarak sürdürmekte olup, doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmaktadır. Firma sahibi Sn.Çiğdem Reis GÜLEÇİN üst yönetimi oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda Üst Yönetim;
► Muayene faaliyetlerini firma dışındaki kuruluş ve organizasyonlardan etkilenmeyecek şekilde yürüteceğini,

► Müşteri talepleri arasında ayrım gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak, firmanın etik ve ahlaki değerlerine bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ve hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığını,

► Firma personelini muayene hizmetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan ayrı olacak şekilde istihdam edeceğini,


► Muayene faaliyetlerini gerçekleştiren personel, yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sorgulama, değerlendirme ve raporlamalarında sahip olduğu yetkinlikler çerçevesinde, idari olarak tamamen bağımsız hareket edeceğini,


► Muayene personelinin ücret, prim ve performans değerlendirmesi, yapılan gözetim ve muayenelerin sayı ve sonuçlarından bağımsız olacağını,


► İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan hizmet taleplerine taraflar arasında ayrım yapılmaksızın firma tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş esaslar çerçevesinde hizmet verildiğini ve firmada uygulanmakta olan tüm prosedürlerin ayırım yapmaksızın uygulandığını,


► Muayene süreçlerimizin her aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler muayene ekiplerimiz, karar organlarımız ve çalışanlarımız tarafından gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden, objektif kriterlere göre değerlendireceğini,


► UDK ortaklarının diğer faaliyetlerinden hizmet verilen müşterilere tarafsızlık ilkesine aykırı olmaması amacıyla muayene hizmetinin verilmeyeceğini,


► Muayene ile ilgili kararlara dair yetki ve sorumluluğu üstleneceğini,


TAAHHÜT EDER.
ÇİĞDEM REİS GÜLEÇİN
GENEL MÜDÜR

üst yönetim taahhüdü

bottom of page