top of page

GÖZETİM HİZMETİ

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen -Miktar, -Kalite, -Ambalajlama, -Etiketleme, -Yükleme, -Taşıma,-Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Hizmeti

  • EZHAR Kurumsal tarafından tam zamanlı olarak gerçekleştirilen yükleme esnasında nezaret edilmesi ürünlerin kalite, miktar ve güvenliği kayıt altına alınmış ve korunmuş olur. Gözetim, her aşamada denetlenir, fotoğraflanıp kayıt altına alınır, gerektiği takdirde yükleme işlemi durdurulup ürünlerin güvenliği korunmuş olur. Böylece ürün bütünlüğü ve kalitesi tam olarak korunmuş olur.

  • Her türlü yarı mamül ve tüketici ürünlerinin taşıma araçlarına yapılan yükleme işlerine nezaret edilmesi muayene alalında , Kamyon/Tır ve Konteynır taşıma araçlarına yükleme işi esnasında Görsel Hasarsızlık uygunluk miktarı Mühürleme vs. nezaret edilmesi akreditasyon kapsamımızda gerçekleştirilir.

Gözetimin Başlıca Faydaları

Alıcı ve Satıcının yüklemece öncesinde ve sonrasında ürünlerin standartlara ve koşullara ne ölçüde uygun olup olmadığını denetler.

Alıcı ve satıcının ileride düşebileceği olası bir anlaşmazlıkta ortaya çıkabilecek zararları engellemek.

Gözetim Şirketinin Olmassa Olmazları

Bağımsız olmasıdır.

Güvenilir olmasıdır.

Uluslararası boyutta kurumsal olmasıdır.

Akredite olmasıdır.

Konteyner, kamyon, tır yüklemelerinde yerinde nezaret edilerek ürünlerin görsel hasar kontrolü sağlanmaktadır. Kontrolü sağlanan Konteyner, kamyon, tır gibi nakliye araçları mühürlenerek kayıt altına alınmaktadır. Nezareti yapılan yükün detaylı inspection (gözetim) raporları müşterilerimize sağlanmaktadır. Yapacağınız ihracat gözetimlerinde EZHAR KURUMSAL uzman kadrosuyla sizlere sorunsuz hizmet sağlamayı amaç edinmiştir.

saber belgesi
bottom of page